BRONNEN ANNE MARIEKE SCHWENKE


Meer informatie over Anne Marieke en haar werkzaamheden kunt u vinden op haar eigen site: 

- www.asisearch.nl 

- http://asisearch.nl/anne-marieke/

 

BELANGRIJKE LINKS:

- Zon op Leiden: www.zonopleiden.nl

- Rijnland Energie en de Watergeuzen (windmolens): www.rijnlandenergiecooperatie.nl

- Energiek Leiden: www.energiekleiden.nl

 

KIJKFRAGMENTEN:

- https://www.youtube.com/watch?v=KAj-chnblEw

- https://www.youtube.com/watch?v=Z_OVinEfLso

- https://www.youtube.com/watch?v=B39OUrjtgzg

 

Informatie over de beweging van energiecoöperaties:

- HIER opgewekt: www.hieropgewekt.nl (kennisplatform lokale energie-initiatieven)

- Lokale Energie Monitor over de coöperaties in Nederland: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor (dit rapport stel ik jaarlijks op voor HIER opgewekt)  

- Energie Samen: www.energiesamen.nu (landelijk samenwerking energiecoöperaties)

- Energie Samen Zuid-Holland: www.energiesamenzuidholland.nl (provinciale samenwerking energiecoöperaties) 

 

IN HET NIEUWS:

- http://asisearch.nl/wp-content/uploads/2018/12/2019-Holland-Rijnland-Jaarverslag-interview-Anne-Marieke-Schwencke.pdf

- https://demeelfabriek.nl/wp-content/uploads/NIEUWSBRIEF-17-05-2021-digitaal.pdf