ROEK VERMEULEN

Op het moment dat Roek ontdekte dat het aantal amfibieën in Leiden en omstreken enorm achteruit denderde, besloot die de paddenpatrouille KNNV in Leiden op te zetten. De paringstijd is het moment om ervoor te zorgen dat het aantal amfibieën weer kan stijgen. Vanaf half februari tot half april loopt Roek samen met vele vrijwilligers op paden waar amfibieën oversteken naar hun voortplantingswater. Waarom dit zo belangrijk is en wat amfibieën zo bijzonder maakt, daar vertelt Roek ons alles over in deze podcast aflevering. Daarnaast is Roek voorzitter van Stichting Groen Cronesteyn. In dit prachtige polderpark Cronesteyn nabij station Leiden Lammenschans leven veel bijzondere dier-, boom- en plantsoorten. We zullen gaan praten over wat de stichting doet, over het belang van dit park en activiteiten die worden georganiseerd. Er zijn diverse werkgroepen actief, zoals de vogelwerkgroep en de werkgroep natuurbeheer. Samen verzetten zij heel veel werk om het park vitaal en divers te houden. Wil jij graag als vrijwilliger een handje helpen, ga dan naar één van de links bij 'de bronnen van Roek'. Hier vind je meer informatie.