NANCY DE HEER

Nancy de Heer strijdt al van jongs af aan tegen dierenleed, en heeft in 2009 stichting Stem voor Dieren opgericht. Met deze stichting zet ze zich in voor een beter dierenwelzijn, van wilde dieren, dieren in de bio-industrie en dieren die worden ingezet voor taken zoals beveiliging of tijdens evenementen. Volgens Nancy is er hard behoefte aan emancipatie van dieren, en dat kan op verschillende manieren. Politiek door het vastleggen van dierenrechten in Grondwet en andere wetgeving. Praktisch door betere handhaving. Een rechtszaak tegen één van de grootste varkensboeren die de regels aan zijn laars lapt, is in voorbereiding.

Een groot deel van haar tijd besteedt ze aan het vergroten van bewustzijn en dierenliefde van kinderen. Met lespakketten en leesboeken vertelt ze het verhaal en doet kinderen inzien dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun huisdier en voor andere dieren op de aarde. We praten met Nancy over haar missie en activisme, en kijken ook wat dat op lokaal niveau betekent voor haar geboortestad en woonplek Leiden.