ANNE MARIEKE SCHWENCKE

 

Anne Marieke Schwenke is zelfstandig onderzoeker, maar steekt daarbij de handen uit de mouwen. Al jaren zet ze zich actief in om de rol van de burger op de energiemarkt te versterken door eigen initiatieven te ontplooien, te ontwikkelen en te exploiteren. In de podcast vertelt ze hoe het haar lukt het toch wat abstracte idee van 'energietransitie' voor mensen begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Eén van de manieren waarop haar dat lukt is door gebruik te maken van de coöperatie als ondernemingsvorm. Anne Marieke volgt de ontwikkeling van de coöperatieve energiebeweging op de voet, en ziet daar kansen voor andere vormen van energiehandel met baten voor de omgeving.

Anne Marieke pleit in de podcast vooral voor het aanhouden van een divers palet aan energiebronnen. Tot nu toe is onze maatschappij gebouwd op een hele smalle energiebasis van fossiele brandstof en dat is voor de toekomst niet langer houdbaar. Andere bronnen zoals zon en wind, maar ook aardwarmte en hergebruik van 'afval'warmte, zullen moeten bijdragen om aan de steeds maar toenemende behoefte aan energie te kunnen blijven voldoen. Beperking van energieverbruik in de toekomst klinkt immers mooi, maar zal uiteindelijk heel erg lastig te bereiken zijn.